İhraç Edilen Tahviller

Tahvil İhracı.

Tahvil İhracı

Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş’nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 30 Milyon TL nominal değerli tahvil ihraç işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.04.2020 tarih 27/586 sayılı kararı ile onaylanmıştır