Duyurular

Yeni Şirket Kuruluşu.

“ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 08.02.2018 tarih ve 7715 Sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 4 ve 6 numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine 09.08.2018 tarih ve 7921 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmüştür. “ Vera Varlık Yönetim A.Ş ve Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş birleşme işlemleri halen devam etmektedir.