Mali Tablolar

Faaliyet Raporu.

Şirketimizin yasal mevzuat gereği hazırlamış olduğu faaliyet raporları aşağıda bilginize sunulmaktadır.

Finansal Tablolar Ve Bağımsız Denetim Raporu.

Şirketimizin yasal mevzuat gereği hazırlamış olduğu bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları aşağıda bilginize sunulmaktadır.